Nieuws

Vlaanderen gaat strijd met Chinese wolhandkrab aan

Vlaanderen heeft een plan van aanpak klaar om de Chinese wolhandkrab aan te pakken. De Chinese wolhandkrab komt van nature voor langs de kusten van China en Korea, maar is via de scheepvaart ook in onze wateren terechtgekomen, in onze streek onder andere in de Schelde en de Dender.

Heel wat bewoners langs deze waterlopen treffen de dieren ook almaar meer in hun huizen aan, en op straat. Maar nu is er dus een Vlaams stappenplan, met zeven concrete acties om de soort onder controle te houden. Uitroeien is daarbij geen reële doelstelling meer, maar wel vangsten en experimentele bevissing.

Meer in het nieuws van 18 uur 30.