Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


De Buren NV geeft geen toestemming om de inhoud (afbeelding, geluid, muziek, streaming video,
 ...) te gebruiken, reproduceren, vermenigvuldigen of verkopen op welke manier dan ook of op andere wijze ter beschikking gesteld wordt aan derden.


Terms of Services


De Buren NV does not give permission to use, reproduce, multiply or sell the content (image, sound, music, streaming video, … ) in any way or made available to third parties in any other way.