Waar staat EROV voor en welke initiatieven nemen zij?

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) vzw werkt in opdracht van het provinciebestuur aan de sociaal-economische ontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen. Op die manier willen ze jonge ondernemers inspireren en jong ondernemerschap stimuleren. Er wordt ook gewerkt aan het versterken van de handelskeren en aan de promotie van streekproducten.