Nieuws

Schepen van Mobiliteit: "Op zoek naar oplossingen voor Molendreef"

embed
Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer erkent de problemen maar laat weten dat er geen toveroplossingen zijn. Hij zal in de toekomst samen met de bewoners wel bekijken welke maatregelen er eventueel genomen kunnen worden om de leefbaarheid te verhogen en de parkeerdruk te verlagen.