Human Interest

Op zoek naar weidevogelnesten met een warmtecamera in de lucht

embed

De populaties van soorten als de kievit en grutto staan zwaar onder druk. Om te voorkomen dat hun eieren kapotgereden worden door landbouwvoertuigen, worden de nesten van de bedreigde vogels zoveel mogelijk in kaart gebracht. Dat gebeurt in Berlare sinds kort door middel van een drone met warmtecamera.