TV Provincieraad: Raad van 27 februari

embed
Het netwerk van fietssnelwegen in Oost-Vlaanderen krijgt steeds meer vorm. Ook het nieuwe provinciebestuur werkt hier nauwgezet aan verder. Route per route pakt de provincie ontbrekende delen aan.