TV Provincie

TV Provincieraad april 2024

TV Provincieraad april 2024

TV Provincieraad april 2024

In april hebben de raadsleden van onze provincie opnieuw vergaderd. Vincenzo bespreekt de onderwerpen, zoals met gedeputeerde Kurt Moens over middelen van politieschool PAULO. Met gedeputeerde Leentje Grillaert heeft hij het over de verkoop van het voormalig provinciehuis in de Gouvernementstraat. De heraanleg van de driving range in Golf Puyenbroeck is het gespreksonderwerp met gedeputeerde An Vervliet. En met gedeputeerde Riet Gillis gaat het over de aankoop van bosuitbreidingsgebied in Lievegem.