TV Provincieraad

embed
Ook deze maand is een provincieraadszitting in levende lijve nog niet toegelaten, en dus vergaderen de 36 provincieraadsleden opnieuw digitaal. Op de agenda: een aantal goed te keuren punten, maar vooral veel vragen aan het adres van de deputatie.