TV Provincieraad

embed
De coronacrisis laat zich voelen tot in de raadzaal van de provincie. Voor de allereerste keer gaat een provincieraadszitting niet fysiek, maar wel digitaal door. De voorzitter, de gedeputeerden en de fractieleiders voeren de debatten deze keer via de webcam.