TV Provincieraad

embed
De provincieraad kreeg de kernnota “Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050” ter goedkeuring voorgelegd. De kernnota gaat over het ruimtelijk beleid op de lange termijn, en moet een leidraad vormen om beter om te gaan met de steeds schaarser wordende open ruimte.