TV Provincieraad

embed

Vandaag 4 onderwerpen uit de eerste raadszitting van het jaar: de overstromingsproblematiek in Oost-Vlaanderen, het ijsvrij houden van fietswegen, de bouw van het nieuwe opleidingscentrum voor Paulo en de werkhuizen van scheepswerf Baasrode. Vincenzo gaat in gesprek met gedeputeerden Leentje Grillaert, Riet Gillis, Kurt Moens en An Vervliet.