TV Provincie

TV Provincieraad

TV Provincieraad

TV Provincieraad

Maart is bijna ten einde, dus hebben de provincieraadsleden opnieuw een vergadering achter de rug. Een vergadering met diverse onderwerpen, waarvan wij er vier toelichten. Zo heb ik het met gedeputeerde Riet Gillis over de bekroning van de Provincie als werkgever. Met gedeputeerde An Vervliet spreek ik over het beleidsplan ruimte. De toename van C-attesten in het BSO is mijn gespreksonderwerp met gedeputeerde Kurt Moens. En tot slot heb ik het met gedeputeerde Leentje Grillaert over het onderhoud van onbevaarbare waterlopen. Welkom bij TV Provincieraad.