TV Provincieraad

embed
In november vergaderden de raadsleden van de provincie opnieuw over heel wat agendapunten. Wij bespreken er vier vandaag. Zo heb ik het met gedeputeerde Kurt Moens over een aanpassing van het meerjarenplan. Met gedeputeerde Leentje Grillaert spreek ik over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Parkbos. Het aanleggen van grasstroken is mijn gespreksonderwerp met gedeputeerde Riet Gillis. En tot slot vertelt gedeputeerde An Vervliet ons meer over het ruimtelijk uitvoeringsplan Brielmeersen. Welkom bij TV Provincieraad.