TV Provincieraad

embed

De provincieraad van april is achter de rug. Er is dus opnieuw over diverse onderwerpen gesproken en gestemd. En vier daarvan bespreken we vandaag. Zo heb ik het met gedeputeerde Riet Gillis over de toekomst van het Bosloket. Met gedeputeerde Kurt Moens spreek ik over de invloed van de inflatie op het provinciaal budget. Het Ruimtelijk Beleidsplan van de Provincie bespreken we dan weer met gedeputeerde An Vervliet. En tot slot vertelt gedeputeerde Leentje Grillaert ons meer over de ondersteuning van innovatieve teelten. Welkom bij TV Provincieraad.