TV Provincieraad

embed
De Provincie Oost-Vlaanderen wil de Oost-Vlaming tegen wateroverlast beschermen via overstromingsgebieden. Niet minder dan 32 gebieden kunnen meer dan 760 000 kubieke meter water bufferen. Water dat ook nuttig kan zijn voor land- en tuinbouw, vindt het provinciebestuur. Tijdens de zitting van oktober geeft de provincieraad groen licht om een overstromingsgebied te optimaliseren als waterreserve. En dat is een primeur. Het gaat om een overstromingsgebied langs de Moerasstraat in Kruisem, waar onderhoud nodig is.