TV Provincieraad

embed
De provincieraad wordt voor het laatst digitaal gehouden. Met die positieve gedachte gaan de provincieraadsleden een stevige reeks agendapunten tegemoet. Het eerste punt op de agenda: de goedkeuring van het ontwerp van Droogactieplan. Klimaatscenario’s voorspellen dat we in de toekomst vaker met droge periodes zullen te kampen hebben. Om deze vooruitzichten het hoofd te bieden, streeft de Provincie Oost-Vlaanderen ernaar waterschaarste te voorkomen.