TV Provincieraad

embed
Opnieuw een lege raadzaal tijdens de laatste provincieraadzitting voor het zomerverlof. Mogelijk voor een laatste keer vergaderen de 36 raadsleden digitaal over diverse agendapunten. Eén daarvan gaat over een nieuw subsidiereglement. Initiatieven die het imago versterken in de land- en tuinbouw kunnen sinds 2004 financiële steun krijgen van de provincie. Van 250 tot 750 euro. Met het nieuwe subsidiereglement gaat dat bedrag omhoog.