TV Provincieraad 1 september 2021

embed

 Eén september betekent niet alleen een blij weerzien op school. Want in het Provinciehuis komen de raadsleden voor het eerst samen na een jaar digitaal vergaderen. Even bijpraten dus, maar niet lang. Want in de coronabestendige raadzaal ligt een rijk gevulde agenda klaar. 

De provincie Oost-Vlaanderen beheert 1650 kilometer waterlopen. Door de toename van wateroverlast en droogte, wil het provinciebestuur beter inzicht hebben op de waterbalansen van die stroomgebieden. Als bouwheer van fietspaden breidt de provincie het fietssnetwerk uit in samenwerking met steden en gemeenten. Met de start van het nieuwe schooljaar kwam een provinciale school voor bijzonder onderwijs meermaals aan bod in de media. Alle partijen zijn het erover eens dat er snel iets moet gebeuren. Oost-vlaanderen is een logistieke topregio dankzij haar gunstige ligging. En binnenkort is het ook de enige provincie met een logistiek testcentrum.