TV Provincie: Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei

embed
Welkom bij TV Provincie. We zijn hier vandaag in de prachtige Dendervallei. Maar door het relief hier en de toegenomen bebouwing en natuurlijk ook de klimaatverandering. Is deze regio gevoelig voor overstromingen. Wel, onze provincie wil daar iets aan doen. En dat met het project: Ruimte voor Water Dendervallei.