TV Provincie: Ruimte voor Water

embed
Inwoners van de Dendervallei weten als geen ander hoe gevoelig de streek is voor wateroverlast- en schaarste. Het typische reliëf en de toegenomen bebouwing liggen hierbij aan de basis. Door de klimaatverandering nemen ze waarschijnlijk nog toe.