TV Provincie: Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

embed
De provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een nieuw Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan. Hiermee blikt de provincie vooruit naar 2050, met de focus op een veerkrachtige en klimaatgezonde ruimte.