TV Provincie: Inspectie molen Monumentenwacht

embed
In Oost-Vlaanderen staan nog heel wat oude molens. De grootste garantie dat die molens blijven bestaan, is dat ze in werking blijven & goed onderhouden worden.