TV Provincie: Herstelfonds versterking van de omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland

embed
Welkom bij TV Provincie. Onze Provincie Oost-Vlaanderen die heeft ook ook voor de noden die er zijn op het platteland. Waarbij plattelandsprojecten ook kunnen rekenen op een herstelfonds. Hoe dat precies zit, zal ik eens vragen aan Dany Ranschaert want hij is deskundige Landbouw en platteland.