TV Provincie: Groepsaankoop groene stroom

embed
60.000 oost-vlamingen hebben zich aangesloten bij de groepsaankoop voor groene stroom en aardgas. Zo genieten zij van 100 % Belgische groene stroom aan een voordelig tarief.