TV Provincie: Bezoek stand bis-beurs-steunpunt

embed
Welkom bij TV Provincie. Ook onze Provincie Oost-Vlaanderen is aanwezig hier op de Bisbeurs in Flanders Expo in Gent en dat nog tot en met 16 oktober. Hoe dat precies zit, zal ik eens vragen aan Liesbeth De Vetter van onze Provincie.