TV Provincie: 50 jaar provinciaal centrum voor milieuonderzoek

embed
Welkom bij TV Provincie. Ik sta hier op dit moment in de blaarmeersen in Gent. En hier kan je komen zwemmen, sporten, ontspannen,… en dat allemaal op een veilige manier. Dankzij, onder andere, het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek.