Justitie

Zes maanden met uitstel voor brengen van Hitlergroet in Fort van Breendonk

embed

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een man schuldig bevonden aan negationisme en aanzetten tot racisme, haat en geweld. De man is de zoon van een voormalig Vlaams Belang-parlementslid uit Sint-Niklaas.

Bij een bezoek aan het Fort van Breendonk twee jaar geleden bracht hij de Hitlergroet en liet zijn vrienden daar een foto van maken. Het gaat om vrienden van de groepering Right Wing Resistance Vlaanderen. Maanden later werd één van de foto's verspreid via sociale media. Zo kwam de zaak aan de oren van het gerecht, dat overging tot een onderzoek en nu dus ook een vervolging. Een gebrek aan respect voor de talloze slachtoffers van de genocide en hun nabestaanden, zo oordeelt de rechtbank. Er wordt op een expliciete manier een vijandig en minachtend beeld getoond, waarmee andere mensen tot haat worden aangezet.