Politiek

Tom Bogman (sp.a) ontslagen uit de raad van bestuur van Volkswelzijn Dendermonde

embed
In Dendermonde is sp.a gemeenteraadslid Tom Bogman ontslagen uit de Raad Van Bestuur van huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn. Bogman verzette zich niet zo lang geleden heel fel tegen de verhoging van de zitpenningen in de raad. Hij vond dat zelfbediening en stapte daarmee ook naar de pers. Hij is van oordeel dat zijn ontslag nu het rechtstreekse gevolg is van die kritiek. Maar Hilde Raman, voorzitter van die raad van bestuur, ontkent dat.