Sint-Niklaas TV

Sint-Niklaas TV: Wase Erfgoedprijs gelanceerd

Sint-Niklaas TV: Wase Erfgoedprijs gelanceerd

Sint-Niklaas TV: Wase Erfgoedprijs gelanceerd

Het Waasland heeft met haar eigen gebouwen, kunst en trandities een rijk pallet aan erfgoed.
Rond dat Wase erfgoed bestaan heel wat bijzondere projecten die de kennis verruimen en
verdiepen. Om die projecten in het spotlicht te zetten, lanceren Erfpunt en Ergoedcel Waasland de
Wase Erfgoedprijs.