Wonen - 15de eeuwse Abdij van Park

embed

In deze aflevering gaat Els terug in de tijd. Een Middeleeuws poortgebouw van de Abdij van Park in Heverlee biedt onderdak aan een onderzoekcentrum voor muziek: de muziekbibliotheek Library of Voices. Hier wordt muziek uit de Lage Landen vanaf de Middeleeuwen tot ongeveer 1800 bestudeerd. Het hele gebouw onderging een ware metamorfose. Een restauratieproject vol uitdagingen met een prachtig resultaat.