Lokeren TV: 50 jaar Commissie Kunstpatrimonium

embed

VO Groen in de stad fonds De stad Lokeren wil zijn buurten, wijken of straten groener en bloemrijker maken en hiervoor zetten ze hun ‘Groen in de stad fonds’ in de kijker.