Nieuws

Wouter Van Den Broeck nieuwe zonecommandant brandweerzone Oost

embed
Wouter Van Den Broeck wordt de nieuwe zonecommandant van de brandweerzone Oost. Van Den Broeck is nu postoverste in Buggenhout, maar krijgt dus promotie. Hij zal wel pas vanaf 1 september z'n nieuwe functie kunnen opnemen. Daarom is aan huidig commandant Jos Dauwe gevraagd om zijn functie tijdelijk te verlengen. De benoeming van een nieuwe zonecommandant was een werk van lange adem. De Raad van State moest tussenkomen, de aanwerving moest worden overgedaan, en de federale regering moest via een koninklijk besluit een nieuw functieprofiel maken.