Gezondheid

Werelddag van Verzet tegen Armoede: "Dicht gezondheidskloof nu!"

embed
Op verschillende plaatsen in het land hebben dit weekend acties plaatsgevonden in aanloop van de Werelddag van Verzet tegen Armoede, die nu dinsdag wordt gehouden. Ook op de Grote Markt van Aalst is er aandacht gevraagd voor mensen die in armoede leven. Vijf deuren symboliseren de hindernissen, die arme mensen vaak niet kunnen nemen op weg naar gezondheidszorg. Dat is meteen ook het thema dit jaar. Omdat de drempel voor kansarme personen vaak te hoog is, sterven ze gemiddeld ook vroeger dan mensen die wel op tijd naar een dokter stappen. De Aalsterse werkgroep Stop de Armoede wil die gezondheidskloof dichten. Want voor mensen in armoede wordt de situatie stilaan onhoudbaar.