Economie

Voedsel voor minderbedeelden in groot-Temse: aanvragen nemen toe

embed

De VZW's die instaan voor voedselbedeling aan kansarmen zien sinds corona het aantal aanvragen sterk toenemen. Meer en meer gezinnen komen in financiële moeilijkheden omdat ze bijvoorbeeld een lager inkomen of helemaal geen job meer hebben. Voor de vrijwilligers is het op die manier moeilijk om alles bol te werken, want ook de financiële steun is minder. Bij VZW CURA in Temse zitten ze ook in tijdnood, want tegen volgend jaar moeten ze weg uit hun huidige locatie en moeten een ander pand gevonden hebben.