Mobiliteit en Verkeer

Vijftigtal straten in Beveren en Melsele worden zone 30

embed

Vanaf 10 mei zal het centrum van Beveren bijna volledig zone 30 worden. Dat geldt voor een 50-tal straten in Beveren en Melsele. De belangrijkste assen zoals bijvoorbeeld de N70 en de Kasteeldreef blijven wel 50 kilometer per uur hanteren. De overgang start op 10 mei en zal stapsgewijs verlopen in de loop van mei en juni. De zone 30 gaat in vanaf het moment dat er een zone 30-bord geplaatst is. Het gemeentebestuur nam die beslissing voor de veiligheid en tegen de geluidsoverlast.