Mobiliteit en Verkeer

Unaniem akkoord rond herinrichting kruispunt Mechelse Poort Dendermonde

embed
De gemeenteraad in Dendermonde heeft unaniem het voorstel goedgekeurd om het kruispunt Mechelse Poort herin te richten. Dat kruispunt, op een van de meest drukke verkeersaders in de stad, staat al jaren bekend als onveilig voor vooral de zwakke weggebruikers. In de plannen zijn nu onder meer drie fietstunnels voorzien, die zullen uitkomen op een groene oase aan de Bruynkaai.