Mobiliteit en Verkeer

Startnota aanpak mobiliteitsproblemen Waasland goedgekeurd

embed

De Vlaamse regering keurde vrijdag een startnota goed voor een betere verkeersdoorstroming in het Waasland en rond de Waaslandhaven. Het plan moet zorgen voor een betere spreiding van het havenverkeer en lokaal verkeer. Vooral de N451 tussen Kieldrecht en Nieuwkerken is een gevoelige verbindingsweg. Daarnaast voorziet de nota ook in een rechtstreekse ontsluiting van het havenverkeer op de E34 zodat de vrachtwagens niet meer door dorpskernen moeten rijden. Verder wordt ook onderzocht of er een extra veilige fietsverbinding mogelijk is over die E34. Vlaams parlementslid Koen Daniëls is tevreden dat dit plan eindelijk op tafel ligt.