Nieuws

Stad Aalst weigert vergunning voor site Du Parc

embed

De stad Aalst geeft geen nieuwe vergunning in het restauratiedossier van de site Du Parc. De eigenaar van het complex wil daar een gebouw slopen om er een extra parking aan te leggen.

Op 9 april 2018 leverde de stad Aalst wel een omgevingsvergunning af voor de restauratie en herbestemming van de oude textielfabriek. Met de bedoeling om de stadskanker om te vormen tot een centrum voor dagrecreatie. De eigenaar mag er geen winkels onderbrengen of evenementen organiseren. En in de nieuwe aanvraag wordt daar te weinig rekening mee gehouden, vindt het Aalsterse stadsbestuur. Een gebouw slopen en er parkings van maken, strookt niet met de eerste plannen. Zoals het dossier er nu uitziet, zal de stad dus geen nieuwe vergunning goedkeuren.