Nieuws

Sint-Niklase schepenen testen monowiel

embed
Ziet u in Sint-Niklaas binnenkort iemand voorbij zoeven op een monowiel? De kans bestaat want intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas wil zo'n elektrische éénwieler aankopen, en de stad Sint-Niklaas is alvast enthousiast. Het monowiel wordt als één van dé duurzaamste vervoersmiddelen van de toekomst beschouwd. Door het gebruik van deze éénwieler zou de stad haar CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% kunnen verminderen.