Nieuws

Sint-Gillis-Waas staat voor belangrijke rioleringswerken

embed
Sint-Gillis-Waas krijgt voor een flink bedrag aan subsidies van Vlaanderen om belangrijke riolieringswerken uit te voeren. De totale kostprijs van de werken is geraamd op meer dan 4 miljoen euro. Er komen nieuwe rioleringen in de Sint-Niklaas-straat, de Molenstraat en de Dagsterrestraat. Daar liggen nu nog riolen die afvalwater van bedrijven en woningen rechtstreeks afvoeren naar de Blokstraatbeek en Vrasenebeek. Daardooor is de waterkwaliteit van deze waterlopen heel slecht.De nieuwe riolen zullen worden aangesloten op het waterzuiveringsstation in Vrasene. De gemeente plant deze werken om de Europese doelstellingen in verband met de zuiverheid van afwalwater te halen.