Nieuws

Sigmawerken winnen aan belang door klimaatopwarming en stijging van de zeespiegel

embed
De klimaatopwarming en de daarbij horende stijging van de zeespiegel zorgen ervoor dat de Sigmawerken in onze regio nog belangrijker worden. Het Sigmaplan moet ons beter beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. Hogere dijken, maar vooral een aaneenschakeling van natuurlijke overstromingsgebieden moeten daarvoor zorgen. De werken gingen van start in 2010. Een aantal projecten in onze streek zijn intussen al afgerond, aan heel wat andere wordt momenteel nog hard gewerkt.