Media en Cultuur

Restauratie van Sint-Jozefskerk in Aalst hoogdringend

embed
Wie in Aalst regelmatig langs de Sint-Jozefskerk loopt, die let er waarschijnlijk al niet meer op,  want de stelling aan de kerk, die staat er intussen al bijna 10 jaar. Intussen blijven de brokstukken naar beneden vallen. Onderzoek van Monumentenwacht wijst nu uit dat de renovatiewerken echt wel hoogdringend zijn. De kerk staat op een wachtlijst bij de Vlaamse overheid, maar die subsidies zouden pas ten vroegste in 2019 beschikbaar zijn. En dat is te laat, zegt nu ook het stadsbestuur.