Onderwijs

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling "Oplossingen die we moeten voorzien zijn nu ook niet altijd onze eerste keuze"

embed

En één van die ondersteunende partners voor de CLB's is het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Gent. Zij ontvangen van over de hele provincie meldingen met vermoedens van kindermishandeling. Zij werken met gezinnen om het geweld te doen stoppen of verwijzen door naar de professionele hulpverlening. Een team van 16 medewerkers is voor hen té weinig om alle oproepen snel om te zetten in de gepaste hulp.