Gezondheid

Paddenstoelen: Kijken mag, aankomen niet!

embed
Het heeft de afgelopen weken goed geregend. En dat is goed nieuws voor de paddenstoelen. Voor hen is die vochtige grond ideaal om te groeien. Alhoewel het verboden is om paddestoelen en zwammen te plukken, krijgt het antigifcentrum toch elk jaar enkele honderden oproepen binnen van mensen die vergiftigd zijn. Meestal zijn de gevolgen daarvan beperkt, toch groeien er ook bij ons paddenstoelen die dodelijk zijn.