Onderwijs

Opstart Vrije Leersteuncentra Oost-Vlaanderen

embed

Vanaf 1 september wordt het M-decreet vervangen door het nieuwe Leersteundecreet. Dankzij het M-decreet kunnen leerlingen met specifieke zorgnoden ook in het gewoon onderwijs les volgen. Maar het decreet krijgt vaak kritiek. In de praktijk blijkt dat leerkrachten en scholen zelden voldoende middelen en tijd hebben om de extra ondersteuning te bieden. Het Leersteundecreet moet aan die verzuchtingen tegemoet komen. In Oost-Vlaanderen zijn ze alvast klaar om dat nieuwe decreet uit te rollen. De vijf bestaande ondersteuningscentra van het vrije onderwijs worden ondergebracht in één nieuwe vzw.