Onderwijs

Onrust over hervorming onderwijs voor kinderen met een auditieve beperking of spraak- en taalstoornis

embed

Heel wat expertise voor onderwijs aan kinderen met gehoor- of spraakstoornissen, het zogeheten onderwijs type 7, dreigt in Oost-Vlaanderen verloren te gaan. Dat vrezen de leerkrachten van het buitengewoon basisonderwijs in Sint-Lievenspoort. Deze Gentse hulp- en begeleidingsorganisatie herbergt ook een leersteuncentrum, voor de zowat 550 leerlingen in Oost-Vlaanderen die met het probleem te kampen hebben. Maar met het nieuwe zogenaamde Leersteundecreet van de Vlaamse regering dreigt die expertise, die ze in Gent intussen al zowat 45 jaar aan het opbouwen zijn, te verdwijnen.