Nieuws

Ninovieters krijgen inspraak in ontwikkeling Fabeltasite

embed
Tijdens de autoloze zondag in Ninove kon je ook een infomarkt bezoeken over de Fabelta-site. De oude fabrieksgronden aan de rand van de stadskern staan al lang te verkommeren en daar wil de provincie samen met de stad iets aan doen. Wie geïnteresseerd is in het project kon daar vanmiddag over praten. Het staat nog maar net in de steigers en daarom is het voor het ontwerpteam van belang om te luisteren naar de verzuchtingen van de inwoners van Ninove. Tegen het einde van dit jaar zou er dan een eerste masterplan op tafel moeten liggen.