Onderwijs

Nieuwe inschrijvingsregels voor het Aalsterse basisonderwijs

embed

In Aalst komen er vanaf volgend jaar nieuwe inschrijvingsregels voor het basisonderwijs. Die nieuwe regels zijn opgesteld door het Lokaal Overlegplatform en passen binnen het nieuwe decreet van de Vlaamse regering. Vanaf 2023 wordt er vooral rekening gehouden met de afstand tot de school en de vrije keuze van onderwijs, en niet langer met het gezinsinkomen en het diploma van de moeder. Voortaan werkt het zo in Aalst. Op scholen waar meer kinderen zullen inschrijven dan er plaats is, daar wordt het digitaal aanmelden ingevoerd. Tijdens een bepaalde periode kan je jouw kind digitaal aanmelden voor de school. Na de aanmeldperiode zal een computer de selectie maken. Wie al een broertje of zusje op de school heeft, die zal eerst een plaats krijgen. Dat geldt ook voor kinderen van personeel. Daarna komen eerst de kinderen aan bod die dichtbij de school wonen. Scholen die genoeg plaats hebben zullen fysieke inschrijvingen houden. Daar mag ook niemand geweigerd worden zolang de capaciteit niet is overschreden. Volgens de stad is dit een eerlijker systeem, want iedereen is gelijk voor de wet. En zo verdwijnen ook de wachtrijen.