Mobiliteit en Verkeer

Natuurpunt Scheldeland heeft alternatief voor nieuwe Scheldebrug in Wetteren

embed

Nog in Wetteren heeft Natuurpunt Scheldeland enkele bedenkingen bij de plannen voor de nieuwe brug over de Schelde, meer bepaald over de plaats waar die zou kunnen komen.  De natuurvereniging schrijft in een open brief enkele bezorgheden neer over het mogelijke tracé van de nieuwe Scheldebrug. De keuze voor een definitief tracé komt sowieso nog veel te vroeg, zegt Natuurpunt Scheldeland. Er liggen momenteel nog twee scenario’s op tafel. Ofwel zou de brug in het centrum worden gebouwd, doorheen de Molenbeekvallei, ofwel buiten het centrum via de Voordestraat. Maar Natuurpunt vraagt zich af of er wel voldoende onderzoek gedaan werd naar de impact op natuur en mobiliteit. De natuurvereniging vraagt de betrokken partners om ook een derde scenario ernstig te onderzoeken, waar de nieuwe brug min of meer op dezelfde plaats van de oude brug zou kunnen worden gebouwd.