Gezondheid

Mogelijk woensdag meer duidelijkheid rond verder openhouden van vaccinatiecentra

embed

De eerstelijnszones hopen om morgen dan toch meer duidelijkheid te krijgen over hoe de vaccinatiecampagne nu verder moet verlopen. De 85-plussers zullen nog terechtkunnen in de vaccinatiecentra. Maar waar de 65-plussers in de tweede helft van volgende maand hun derde prik moeten halen, dat is voorlopig nog altijd een vraagteken. Alle vaccinatiecentra in onze regio die we vandaag hebben gecontacteerd, tasten nog in het duister. Het overleg dat vandaag gepland stond tussen de eerstelijnszones en het Agentschap Zorg en Gezondheid, is verplaatst naar volgende week. Morgen staat er wel een interministerieel overleg op het programma. Daar moeten de krijtlijnen voor de nieuwe campagne wel al vastgelegd worden. U weet het: de vaccinatiecentra sluiten normaal gezien tegen midden oktober de deuren. Sommige zijn zelfs al dicht. Maar dit weekend is beslist dat, naast hoogbejaarden en risicopatiënten, ook de 65-plussers een boosterprik zullen krijgen. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke is alvast voorstander van het langer openhouden van sommige vaccinatiecentra. Afwachten dus wat er morgen uit de bus komt.